خبرگزاری مهر: برای لغو برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه تحریم ها علیه ایران امتحان شده می کنیمبه گزارش خبرگزاری مهر، «جیم موسسه مالی هاجمهوریخواه تندرو در مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شده است کدام ممکن است در بلند مدت کدام ممکن است اکثریت قریب به اتفاق مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواهان باشد، تمام اقدامات اجباری را برای لغو هماهنگی هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اعمال فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم علیه ایران انجام خواهند داد. . باکرگی بسته ممکن است.

موسسه مالی ها وی در همین اتصال در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: «نمایندگان مجلس ایران بدانند کدام ممکن است وقتی جمهوری‌خواه اجتناب کرده اند مجلس خارج شد، تمام امتحان شده شخصی را برای لغو احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال مجدد تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار حداکثری انجام دادیم. ما کار خواهیم کرد بسته.”

دیروز هم “اسپرسو ای گانتس وزیر حفاظت اسرائیل مدعی شد کدام ممکن است برای جبران عدم نظارت ایران بر این سیستم هسته ای شخصی، رشد همکاری اطلاعاتی (همراه خود آمریکا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل عالی اتحاد قلمرو ای حیاتی است. وی کدام ممکن است در موسسه واشنگتن صحبت می کرد، افزود: ایران به غنی سازی اورانیوم یکپارچه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهد نزدیک به ۹۰ سهم غنی سازی است کدام ممکن است برای مونتاژ بمب صحیح است.

گانتز وی در یکپارچه مدعی شد کدام ممکن است درک می تدریجی کدام ممکن است آمریکا باید به هماهنگی برسد، با این حال راه های قانونی (برای تعهدات بلند مدت) نیز باید بسته شود.