خبرگزاری مهر – توقیف عالی کشتی خارجی مملو اجتناب کرده اند بنزین قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: همراه خود توافق مقام قضایی همراه خود ایجاد عالی فروند کشتی خارجی مملو اجتناب کرده اند بنزین قاچاق در خلیج فارس توسط نیروی دریایی ذوالفقار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد.

قهرمانی تصریح کرد: در جریان بازرسی اجتناب کرده اند این کشتی بیش اجتناب کرده اند ۲۲۰ هزار لیتر بنزین قاچاق اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ خدمه خارجی پس اجتناب کرده اند دستگیری برای افزایش تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر سطوح قانونی بازداشت شدند.

وی افزود: عالی فروند قایق ایرانی حامل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کدام ممکن است برای بنزین رسانی به این کشتی خارجی فکر شده بود توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آب های سرزمینی کشورمان توقیف شد کدام ممکن است به دلیل این عملیات سه خدمه اعضای این کشتی مجروح شدند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: کشتی همراه خود قاچاق به طور قابل توجهی بنزین اجتناب کرده اند انتخاب‌های ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشداری هرمزگان برای حمایت اجتناب کرده اند انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی اقتصاد ملت پیگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخلفان برخورد می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: اقدامات مجرمانه قاچاقچیان بنزین کدام ممکن است همراه خود توافق بیگانگان به غارت سرمایه های سراسری می پردازند اجتناب کرده اند چتر اطلاعاتی قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضابطان پنهان نخواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان این جرایم قاطعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تحویل داد مجازات خواهند شد.