خبرگزاری مهر: خنک شدن هوا در زنجان اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمدرضا رحمانیه در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به وضعیت جوی استان زنجان در تعدادی از روز بلند مدت ذکر شد: اجتناب کرده اند روز قبل شاهد افزایش ابر در مرحله استان هستیم کدام ممکن است {در این} مدت شاهد بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خواهیم بود. “

وی ذکر شد: بارش باران معتدل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه شنبه میهمان زنجان {خواهد بود}.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان اجتناب کرده اند بروز وزش باد از حداکثر در استان زنجان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {به دلیل} وزش باد از حداکثر به ساکنان پیشنهاد می کنیم اجتناب کرده اند نزدیکی ساختمان های نیمه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب فرسوده تردد نکنند.

رحمانیه به دمای هوای استان طی تعدادی از روز بلند مدت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دمای هوای استان رو به کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق سردسیر استان کدام ممکن است احتمالات وجود دارد شاهد کمینه دمای صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر صفر خواهیم بود. سرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات کشاورزی

کشاورزان باید اقدامات احتیاطی را برای حیاط پشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزارع شخصی انجام دهند به همان اندازه اجتناب کرده اند آسیب بالقوه جلوگیری شود.