خبرگزاری مهر درباره ایران و جهان خبرگزاری مهرموزه مردم شناسی آستان قدس رضوی در ضلع غربی حرم مطهر رضوی قرار دارد.

کاربری قدیمی این بنا گرمابه بوده که در سال ۱۰۲۸ هجری قمری توسط مهدی قلی بیک میرآخور شاه عباس صفوی به آستان قدس رضوی وقف شده است.

این مکان در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی متروکه شد تا اینکه در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۶ با شماره ۱۳۷۴ در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسید.

این موزه پس از مرمت و بازسازی در سال ۱۳۸۴ به عنوان موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی مورد استفاده عموم قرار گرفت.

نقاشی قهوه خانه و نوع ساخت این موزه در ایران بی نظیر است.