خبرگزاری مهر: روسیه تقاضا تشکیل مونتاژ شورای ایمنی دانستن درباره ادعای اوکراین | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش الجزیره، وزارت خارجه روسیه تقاضا تشکیل مونتاژ شورای ایمنی گروه ملل برای تصور ادعاهای اوکراین با اشاره به تلفات غیرنظامیان در جهان بوچا را داده است.

وزارت حفاظت روسیه در ادعا زودتر آگاه بود کدام ممکن است کشتار غیرنظامیان در شهر بوچا توسط نیروهای ما حاضر جدیدی برای اوکراین است.

وزارت حفاظت روسیه در این زمان در ادعا ای ادعای کیف با اشاره به کشتار در شهر بوچا اوکراین (حومه شمال غربی کیف) را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی گزارش های چاپ شده شده توسط اوکراین را تحریک آمیز توضیح دادن کرد.

وزارت حفاظت روسیه در ادعا‌ای ادعا کرد: «عکس‌های غیرنظامیان کشته شده در بوچا بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر جدیدی است کدام ممکن است توسط کیف راه اندازی شده است».

در همین جاری اوکراین مدعی شد کدام ممکن است نیروهای روسی انواع زیادی غیرنظامی را در بوچا کشته اند!