خبرگزاری مهر: ساختار نهضت سراسری مسکن برای تجاری شدن سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی عصر قبلی در ششمین مونتاژ شورای مسکن جهان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان کدام ممکن است همراه خود محوریت نهضت سراسری مسکن برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگی های اطلاعات بنیان می توانند موقعیت مهمی در ارتقای مسکن داشته باشند. نهضت سراسری مسکن یکی اجتناب کرده اند نیازهای کنونی برای اداره کردن نیازهای مسکن محله، راه اندازی شد فناوری در بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز برای تسریع در اجرای ماموریت ها است، مورد نیاز است واحد تولیدی ساختمان های پیش ساخته در بخش مسکن سازماندهی شود. استانداری.»

وی اظهار داشت: سهم استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند ساختار نهضت سراسری مسکن در افق چهارساله ۲۸۰ هزار واحد مسکونی است کدام ممکن است باور آن علاوه بر این مسکن برای خانوارهای کم درآمد، تحولات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را به سوی کلان می آورد. انواع اشخاص حقیقی جویای کار در استان

استاندار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های خانه استان اجتناب کرده اند جمله نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح ساختمانی در اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز برای درمان آموزش فنی ماهر در تمامی نقش ها مرتبط، ماموریت های مسکن مهر استان را ایجاد کرد. به مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن. مسکن.خرس حمایت نهادهای حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران بیش اجتناب کرده اند ۷۰ نسبت استان تاکید کرد.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر شورای تامین سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان {در این} مونتاژ اظهار داشت: در مجموع حدود ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ نفر از طریق استان مشغول به کار شدند.

عطاءالله اکبری افزود: در مرحله جدید گزارش شناسایی در ساختار نهضت سراسری مسکن اجتناب کرده اند مهر به همان اندازه اسفند سال قبلی ۱۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۹ نفر {در سراسر} سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان گزارش شناسایی کردند کدام ممکن است تاکنون داده ها ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۵ نفر به طور قطعی تایید شده است. .

وی همراه خود تحسین اجتناب کرده اند کمک موسسه مالی مسکن در بازپرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: بر مقدمه فینال آمار تاکنون ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۳ متقاضی نهضت سراسری مسکن در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به این موسسه مالی مراجعه کرده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این تذکر رتبه اول استان را دارد. .

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: تاکنون سازندگان برای اکتسابی تسهیلات بالای ۵۷۳ میلیارد تومان همراه خود موسسه مالی مسکن قرارداد مشارکت منعقد کرده اند کدام ممکن است ۲۰۰ میلیارد تومان آن به ماموریت ها تزریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب داده شده است. اجرای ماموریت ها