خبرگزاری مهر: سقوط گلایدر در مریوان منصفانه کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مجروح بر جای گذاشت | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانکامران رحیمی در گفتگو برو لمهر اظهار داشت: متأسفانه شنبه عصر منصفانه نوجوان ۱۴ ساله همراه خود گلایدر بر فراز «قوس فایل» در محل جدا دریاچه با بیرون مجوز پرواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوزهای قانونی پرواز کرد. زیرووار وی علاوه بر این جراحات وارده، منصفانه جوان ۲۵ ساله را نیز کشت.

وی افزود: روز شنبه منصفانه گلایدر در محل پرواز مشرف به دریاچه سقوط کرد زیرووار گزارش شده است کدام ممکن است بلافاصله نیروهای فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر کدام ممکن است از نزدیک مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل شدند.

رحیمی اظهار داشت: متأسفانه منصفانه مسافر ۲۵ ساله به تماس گرفتن برهان رازدار اهل مریوان ساعت ۲۰ {به دلیل} عمق جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی خانه در بیمارستان فوت کرد.

رئیس مجلس پاراگلایدر شهرستان مریوان در خصوص عمیق این خبر اظهار داشت: این خلبان کدام ممکن است نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند معلم پاراگلایدر است، گمشده گواهینامه خلبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرواز بوتلگ بوده کدام ممکن است در نتیجه فوت منصفانه نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن شخصی شده است. .

رحیمی افزود: صفحه بحث پاراگلایدر مریوان {در این} خصوص هشدارهای مورد نیاز را صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرواز شنبه کدام ممکن است در نتیجه این حادثه دلخراش شد با بیرون اطلاع ما بود.

وی اظهار داشت: در جاری حاضر تنها سه نفر در مریوان دارای گواهینامه پاراگلایدر کدام ممکن است دارای مدارک قانونی اجتناب کرده اند جمله بیمه، گواهینامه پرواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت معاصر مطابق همراه خود استانداردهای مورد نیاز هستند، می توانند گواهینامه خلبانی بدست آمده کنند.