خبرگزاری مهر – قیمت دام همراه خود قیمت کالا گوشت در سراب همخوانی ندارد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر اکرمی عصر در لحظه در ترکیبی خبرنگاران همراه خود ردیابی به وضعیت بازار دام در بهرمان سراب، اظهار داشت: قیمت دام خشمگین همراه خود قیمت کالا قصابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات در دسترس بودن گوشت تناسبی ندارد. خیر

امام جمعه سراب همراه خود دقیق اینکه قیمت دام خشمگین دسترس در بازار در جاری حاضر حدود ۶۰ به همان اندازه ۶۵ هزار تومان است، کالا گوشت همراه خود قیمت ۱۶۰ به همان اندازه ۱۸۰ هزار تومان را ناعادلانه خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسئولان خواست. کشاورزی پرسید کدام ممکن است {در این} مفهوم را دلیل دهید.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است هرگاه قیمت گاو خشمگین افزایش یابد بلافاصله قیمت گوشت افزایش خواهد یافت با این حال همراه خود معامله دام خبری اجتناب کرده اند معامله گوشت نیست.