خبرگزاری مهر: مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن در در اطراف دوم انتخابات ۲۵ می همراه خود هم رقبا می کنند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری آناتولی گزارش داد کدام ممکن است الگو شمارش آرا در در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه کدام ممکن است روز قبل برگزار شد به نوک رسید.

بر ایده ادعا وزارت ملت فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور کنونی فرانسه همراه خود کسب ۲۷.۸۴ سهم آرا در در اطراف اول پیروز شد. مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی مجمع سراسری نیز همراه خود ۲۳.۱۵ سهم پس اجتناب کرده اند مکرون در کلاس دوم قرار گرفت.

مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن، ۲ نامزد پیشتاز در اطراف اول، در در اطراف دوم در ۲۴ آوریل برای انواع رئیس جمهور جدید فرانسه نمایندگی خواهند کرد.

بر ایده نظرسنجی ها، پیش بینی {می رود} کدام ممکن است مکرون در در اطراف دوم ۵۲ هر دو ۵۶ سهم آرا را به انگشت آورد.

جیب دادگاه قوانین اساسی فرانسه نتایج مناسب در اطراف اول رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را در ۱۳ آوریل (چهارشنبه هفته جاری) ادعا می تدریجی.