خبرگزاری مهر پایتخت جنگل های بلوط ایران همراه خود آثار خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانداری ها – سمیه النوری: اسلام آباد در غرب محدوده این شهرستان کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند شهرستان های استان کرمانشاه است حدود ۴.۲ کیلومتر وسعت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند کرمانشاه دومین شهر غول پیکر استان اجتناب کرده اند تذکر گروه است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان پایتخت بلوط یاد تبدیل می شود. جنگل ها {به دلیل} جنگل های تعداد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها بلوط.

شهر اسلام آگادیر گذشته تاریخی سنتی در کتاب گذشته تاریخی شخصی به گونه ای پرونده شده است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به متون پرونده شده می توان ذکر شد کدام ممکن است احتمالاً قدمت آن به سال های در گذشته اجتناب کرده اند میلاد می رسد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند امکانات تجاری بی نظیر این سرزمین {بوده است}. حوادثی اجتناب کرده اند قبلی های در اطراف گذشته تاریخی زیادی {بوده است}.

یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین فروشگاه لباس دختران در شهرستان اسلام آباد غرب به طور قابل توجهی در مناطق کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری سربند هر دو سارافون بیشتر اوقات استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است صنایع دستی شخصی را تکان دهد پارچهقالی بافی جیغ بزن پارچه، تمدید می کنیم امور پولی، خرید و فروش موزاییک، خرید و فروش موزاییک، مجسمه سازی، گیوه پارچه به قالب فرش ملاحظه کنید.

{به دلیل} سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن سفرهای نوروزی به شهرهای توریستی، اسلام آباد نیز مشابه سایر عوامل ملت پذیرای مهمانان نوروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری در اسلام است. آگادیر قلمرو سراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت مجلل در شهرستان اسلام آباد در غرب واقع شده است است.

این قلمرو مدیون جنگل های سراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوط در شهر اسلام است آگادیر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت فوق العاده جذابی دارد کدام ممکن است بی شک منظره ای است کدام ممکن است هر گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندی اجتناب کرده اند آن دیدن می تنبل. نواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید این لذت بخش است.

پایتخت جنگل های بلوط ایران با جاذبه های طبیعی و تاریخی

سد شیانگ

اجتناب کرده اند جمله جاذبه های گردشگری {در این} شهر انصافاً کدام ممکن است آن را به یکی اجتناب کرده اند مقاصد گردشگری غرب ملت تغییر کرده است، اماکن منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص آن بخش بزرگی اجتناب کرده اند گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت های دیدنی کرمانشاه را برای ادغام کردن تبدیل می شود. شیانگاین سد همراه خود قدمتی ۲۴۰۰ ساله، یکی اجتناب کرده اند سدهای مخزن کرمانشاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تامین آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی، سیستم آبیاری نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری در قلمرو اسلام آباد غرب تحمیل کرده است.

سراب شیانگ همراه خود ملاحظه به مکان مناسبی کدام ممکن است دارد در نتیجه احداث سدی شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند این سد همراه خود ملاحظه به شرایط صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری آبزی پروری هوادهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل فضای کاری برای ساکنان این شهرستان، مسئولان به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است استفاده سد اجتناب کرده اند آب پرورشی ماهی های گرمابی را {در این} وضعیت نیز تامین می کرد.

یکی اجتناب کرده اند اقدامات گروه میراث زیبایی شناختی اسلام آباد غرب تحمیل فضای اوقات فراغت برای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران {در این} قلمرو است کدام ممکن است همراه خود برپایی آلاچیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل فضای صحیح {در این} قلمرو به توسل به مسافران به این وضعیت کمک کرد.

میله آسیاب آتشکده غ

دهکده سیاه سیاه غ باباخان »شهر اسلام آباد یکی اجتناب کرده اند روستاهای معروف این شهرستان است کدام ممکن است در ۱۰۰ متری شرق این روستا قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند بناهای گرانبها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های تاریخی استان کرمانشاه است کدام ممکن است به آن است «معبد منقل آسیاب» می گویند. “. غشناخته شده است کدام ممکن است بنای چهارطاقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قسمتی اجتناب کرده اند بنای بی نظیر آن باقی مانده کدام ممکن است ۴ طاق گودال سنگ در مقیاس مختلف {تشکیل شده است}.

پایتخت جنگل های بلوط ایران با جاذبه های طبیعی و تاریخی

میله آسیاب آتشکده غ یکی اجتناب کرده اند بناهای به جا مانده اجتناب کرده اند حکومت ساسانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در آتشکده همراه خود مصالحی مشابه سنگ های تراشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملات سیمان گچ بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکویی برای نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه اجاق ها در موجود در آن تعبیه شده است.بسیار زیاد اساس های گچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگی دیده تبدیل می شود.

صراف شرف آباد

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند سراب های شهرستان اسلام آباد غرب صراف شرف آباد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند زیباترین توجه های این شهر است کدام ممکن است همراه خود وجود بوته ها تعداد زیادی مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیزارهایش، دلش را احاطه کرده است. زنده فضای فوق العاده مناسبی را برای مسافران لوازم.

وجود غاز های مهاجر، پرستوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری گونه های پرندگان غریب است زنده منصفانه جاذبه تولید دیگری تحمیل کرده است کدام ممکن است لذت گردشگری را دوچندان می تنبل کدام ممکن است {برای حفظ} این جاذبه ملاحظه تا حد زیادی مسئولان برای جلوگیری اجتناب کرده اند مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای بی معنی کدام ممکن است باعث تخریب فضای خالص تبدیل می شود را می طلبد.

پایتخت جنگل های بلوط ایران با جاذبه های طبیعی و تاریخی

سه تپه سراب شرف آباد {در این} شهر موجود است کدام ممکن است در سال های مختلف {به دلیل} توسل به مسافر شناخته شده به عنوان آثار سراسری ایران به پرونده رسیده است.

تپه chgagawanh

وضعیت تاریخی «تپه chgagawanhیکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین جاذبه های گردشگری اسلام آباد غرب است کدام ممکن است به مستعد ابتلا به یکی اجتناب کرده اند شهرهای باستانی زمان شخصی می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است این تپه در وسط شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال رودخانه «پرو آباد» واقع شده است است. بین خانه های مسکونی اختراع شد کدام ممکن است ۲ طبقه روی این تپه اجتناب کرده اند تذکر روزی بین ۱۰۰ به همان اندازه ۱۵۰ سال همراه خود هم تمایز دارند.

قدمت برخی اجتناب کرده اند آثار اختراع شده در تپه chgagawanh قدمت آن به هزاره دوم در گذشته اجتناب کرده اند میلاد می رسد، روزی کدام ممکن است آثار تاریخی {در این} تپه پیدا شد کدام ممکن است توهم های زیادی همراه خود آثار اختراع شده در سوس دارد. او به مجسمه حیوان گرگ مشابه، منصفانه گردنبند طلا، منصفانه تیر برنزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مهر استوانه ای همراه خود متنی به جاده میخی بابلی ردیابی کرد کدام ممکن است درمورد به هزاره دوم در گذشته اجتناب کرده اند میلاد است.

آبشار تنگه تنه

آبشار تانگ ساندوگو {در این} روستا قرار دارد پیرمرد اجتناب کرده اند قابلیت ها شهر اسلام آگادیر علاوه بر این شخصیت بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده، آبشار شکوه نیز {در این} قلمرو العین موجود است نواز شناخته شده به عنوان مثال مسافران بومی را به خاطر داشته باشید شخصی جذاب.

شکوه سیاه

قلمرو جنگلی شکوه سیه قلمرو‌ای است کدام ممکن است در جنوب غربی شهر اسلام‌آباد غربی واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای تپه‌های زیادی پر اجتناب کرده اند بوته ها بلوط است کدام ممکن است در فصل بهار شناخته شده به عنوان منصفانه تفرجگاه خالص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پایتخت جنگل های بلوط ایران با جاذبه های طبیعی و تاریخی

ارتفاعات جنوبی شهر اسلام آگادیر خرس عنوان شکوه شیرها اندود شده اجتناب کرده اند جنگل های ارزشمند بلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوه های انصافاً کدام ممکن است زمینه را برای ورزش های توریستی در قلمرو فراهم کرده است با این حال این شخصیت زیبای گردن زبان عامیانه اسلام آگادیر به بخش گواور نقش ها شهری گیلانغربکدام ممکن است هر ساله در فصول بهار، تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاییز پذیرای متعدد اجتناب کرده اند مسافران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرشهروندی است، علاوه بر این مراقبت نشده مسئولان مربوطه، مسافران نیز نسبت به آن است مراقبت نشده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نگهداری آن توجهی نمی شود.

روستای ناف خوب منصوری، آتشکده شیانگروستای سراب سانتی متر، قلمرو ی ایمنی شده nwakuh (زبان عامیانهسد خالص بره سیلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگه اسماعیل بازار اجتناب کرده اند تولید دیگری جاذبه های گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت زیبای شهر اسلام آباد غربی است.

اسلام آباد غرب ۱۳۵ هزار هکتار دارایی ها خالص دارد کدام ممکن است ۱۲۰ هزار هکتار آن را جنگل های بلوط تشکیل می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطب بلوط قلمرو زاگرس غربی ملت محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شخصیت مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبای شخصی میزبان مسافران نوروزی در سفر نوروزی است.