خبرگزاری مهر: ۱۶۴ فرد مبتلا کرونا به بیمارستان‌های خراسان شمالی منتقل شدند اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید جواد، pureng وی شامگاه شنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود اصحاب رسانه ذکر شد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۳۳ فرد مبتلا جدید کرون در بیمارستان های شهرستان بستری شدند. {در این} مدت عالی فرد مبتلا عروق کرونر نیز جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی ذکر شد: در جاری حاضر ۱۶۴ فرد مبتلا خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص همراه خود علائم کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری می شوند.

وی بر لزوم تزریق دوز بازگشت به واکسن کرونا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ایده ها بهداشتی مهم تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری عروق کرونر روده ها است. به همین دلیل شهروندانی کدام ممکن است ادامه دارد واکسن کرونا را بدست آمده نکرده‌اند هر دو نوبت سوم آن‌ها تصور به اقدامات عاجل انجام دهند.

pureng وی ذکر شد: در اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری عروق کرونر علائم مرتفع است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در طولانی مدت ذکر شد: {افرادی که} این علائم را دارند باید قرنطینه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی را شدید بگیرند.