خبرگزاری مهر: ۶ شهر همراه خود رنگ بنفش در اصفهان / ۵ شهر در رنگ آبی | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، وزارت بهداشت وضعیت شهرهای استانداری اصفهان را اجتناب کرده اند تذکر شیوع کرونا اجتناب کرده اند در این زمان ۱۳ فروردین ماه گفتن کرد.

بر ایده این گزارش، شیوع این بیماری در استان اصفهان رو به {افزایش است} به منظور که انواع شهرهای کرونای بنفش نسبت به هفته قبلی مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شهر در وضعیت کرونای زرد گزارش شدند.

در جاری حاضر شهرهای نایین، نطنز، شهرضا، سمیرم، چادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریدونشهر اجتناب کرده اند در این زمان، کرونا در حالت بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مضر گزارش شده است.

علاوه بر این شهرها خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیانکرا انتخاب کنید و انتخاب کنید اردستان، مبارک، خوانصیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوون میندشت در حالت هاله نارنجی است.

شهرهای اصفهان، خمینی شهر، شاهین شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میما، گلبایجان، لینجان، فلافرجان، فریدن کشاورزان در کرونای زرد

طبق گفتن وزارت بهداشت، شهرهای آران، بادگل، کاشان، تیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید kr، بخار نجف آباد نیز در ایالت آبی کرونا گزارش شده است.