خبر خوب برای پرستاران بیکار شده در دوران کرونا – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، محمد احیایی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری و در رابطه با پرداخت فوق نکاتی را بیان کرد. دوست داشتنی خاص و پرستاران اخراجی ذکر شده است.

بر این اساس در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوق دوست داشتنی به خصوص پرستاران به عنوان مدافع بی صدا; وزارت بهداشت با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد عملیاتی شدن پرداخت فوق را داد. دوست داشتنی کارگروه های بالینی باید ظرف ۲۰ روز آماده و به دفتر معاون اول رئیس جمهور اعزام شوند.

خبر خوب برای پرستاران بیکار شده در دوران کرونا

همچنین برای حل مشکل استخدام ۱۰۰۰۰ پرستار بدون آزمون که طرح خود را در دوران کرونا گسترش داده اند. استوزارت بهداشت باید پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد را برای تصویب در ستاد ملی مدیریت کرونا به معاون اول رئیس جمهور ارسال کند.

بر اساس این نامه، وزارت بهداشت باید با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به نهایی شدن سند برنامه پرسنلی و همچنین ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت بهداشت در چارچوب یک قانون اقدام کند. دوره ۳ ماهه