خراسان رضوی/ جوان ۲۵ ساله در سد کرد مشهد غرق شد
همراه خود حضور منقل نشانان در محل جسد این شخص اجتناب کرده اند اعماق دریاچه پایین سد مشهد به مرحله آب منتقل شد. / تصویر تزیین شده است.