خرید تضمینی گندم از سه میلیون تن گذشت


به گزارش خبرگزاری پدر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ خرید تضمینی گندم هم اکنون در استان های مختلف کشور در حال انجام است و از ابتدای سال تاکنون ۳ میلیون و ۳۱ هزار تن از این محصول استراتژیک به ارزش ۳۵ هزار و ۶ میلیارد تومان خریداری شده است.

تاکنون ۶۶ درصد و به عبارتی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبات از گندمکارانی که محصولات خود را به مراکز خرید این شرکت تحویل داده اند به حساب آنها واریز و مابقی مطالبات به این عزیزان واریز شده است. .

خرید تضمینی گندم از پنجم فروردین ماه در کشور آغاز شده و امروز استان خوزستان با خرید بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم، ۴۶ درصد از کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده و استان گلستان نیز با بیش از نیم میلیون خرید گندم در کشور. تن تدارکات و استان فارس با ۲۶۸ هزار تن خرید پس از استان خوزستان در ردیف دوم و سوم قرار دارند.

در استان خوزستان که پیشرو در خرید تضمینی محصولات استراتژیک گندم کشور است، ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان به حساب گندمکاران این استان واریز شده است که بیش از ۸۹ درصد مطالبات این عزیزان را شامل می شود. آنهایی که seg
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید