خشن ترین داعش دستگیر شد/ ۶۰۰ نفر را کشت (عکس)
در اواسط ژوئن ۲۰۱۴، عراق شاهد یکی از فجیع ترین جنایات تاریخ معاصر بود. ۱۷۰۰ جوان از استان های شیعه نشین جنوب و مرکز عراق به طور دسته جمعی در کاخ های صدام، دیکتاتور سابق عراق در شهر تکریت در شمال بغداد سر بریده یا تیرباران شدند.