خواه یا نه اصفهان تخلیه تبدیل می شود؟ توقف‌های شناور شدن پایین برای اسکان‌ها رسید / مردمان جزوه‌هایی را پایین دیوارهای توقف‌خورده می‌گذارند (فیلم)
حالا زیر پای مردمان اصفهان لمس کردن به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اسکان هایشان رسید. در حبیبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات آباد خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارتیشن ها توقف خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین بار بی فایده بازیابی می شوند. برخی اجتناب کرده اند آثار تاریخی اصفهان مشابه دانشگاه امام صادق در جاده عباسی چهارباغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌هایی اجتناب کرده اند میدان عملکرد جهان نیز تخریب شده‌اند. خشکی زاینده رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن بی رویه چاه ها، اصفهان را به شهری متروک تغییر می تنبل. راه حلی هست هر دو اصفهان سطح میاد؟