خواه یا نه ایرانی‌ها «شاد» هستند؟/ رتبه ۱۱۸ در بین ۱۵۳ ملت
{در این} تحقیق عنوان شد وضعیت اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد به طور بی طرفانه بر شادکامی تأثیر دارند. اشخاص حقیقی لوفر نارضایتی بیشتری نسبت به اشخاص حقیقی شاغل دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} درجه درآمد زیرین‌تری را گزارش کردند، نسبت به {افرادی که} درآمد بالاتری داشتند، تا حد زیادی غمگین بودند.