خواه یا نه ممکن است متفاوت مجیدی می شوم؟ / گواردیولا هم {نمی تواند} جای مگدی را بگیرد


به مشاوره فانئوس،

سکوت عالی شخص کنجکاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونگرا است. او در سطح دوست داشتنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساساتی است از {نمی تواند} احساسات شخصی را در پایین فوتبال مدیریت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلقه دار تبدیل می شود!

الهامی بیش اجتناب کرده اند ۱۵ سال است کدام ممکن است دستیار مربیان ارشد در درجه اول فوتبال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف مربیانی چون خشمگین یاد ناصر هگزی، فیروز کریمی، اصغر شرفی، یحیی گل محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کار کرده است. او چندین سال در درجه اول فوتبال ایران بود. او همراه خود تراکتورسازی قهرمان جام حذفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نساجی در جاری سقوط را نجات داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا مازندرانی ها را به ترکیبی ۴ گروه پایانی جام حذفی می رساند.

همراه خود ساکت الهامی کدام ممکن است تفریحی استقلال برای او عالی اتفاق غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده بود تصمیم گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به تفریحی شادی ها انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب جام حذفی صحبت کردیم. مشروح این گفتگو را همراه خود هم می خوانیم.

اگر بگوییم باید شادترین معلم جهان هستی، خطا نمی کنیم.

بافت خیلی خوبی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی خوشحالم. عالی لذت وصف ناپذیر ساده تعدادی از ساعت اندازه می کشد.

چرا تعدادی از ساعت؟

از اگر در بادهای این پیروزی بخوابم لذت ام به اندوه تغییر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمان می شوم. این لذت بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ساعت اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن باید به ۲ تفریحی بعدی تیمم در جام حذفی در نظر گرفته شده کنم. حالا ساده استقلال را شکست دادیم، همین. همراه خود برد استقلال جام را به ما می دهند؟ ممکن است خودم به این پرس و جو پاسخ خواهم داد. ۹، ما عالی روز جام را می بریم به همان اندازه فینال را ببریم.

تفریحی همراه خود پیراهن عالی موهبت غول پیکر برای شماست. الهام خاموش اجتناب کرده اند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد مجیدی گم نمی شود!

این تذکر لطف شماست. در تمام سال هایی کدام ممکن است ورزش کرده ام، شکست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردهای زیادی داشته ام. حالا در ۲ سه سال قبلی نتایج در تضاد همراه خود استقلال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شده آن ها دانستن درباره ممکن است اینطور صحبت کنند. استقلال غول پیکر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خوشحال از است. تیمی کدام ممکن است {در این} فصل سود صدرنشینی را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی اول قهرمانی است. شکست استقلال مقابل بافنده ها چیزی اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های این گروه نمی کاهد کدام ممکن است اگر احساس مازندران را اجتناب کرده اند بازو داد نباید شخصیتش زیر پرس و جو سر خورد.

عصر بزرگی بود پس کلید این پیروزی چه بود؟

استقلال را انصافاً آنالیز کردیم. ما در یک روز واحد روز برای این گروه وقت گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانستیم تفریحی همراه خود بهتر از گروه ایران روی حیله و تزویر ترین آزمون ما {خواهد بود}. همراه خود تفریحی {در این} مرحله اجتناب کرده اند جام حذفی حق خطا ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عالی شکست تمام زحمات ممکن است به هدر {می رود}. تفریحی‌های استقلال را تحلیل کردیم، عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف آن‌ها را ایجاد کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها روی آن‌ها کار کردیم. ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشست خبری هم گفتم کدام ممکن است مقابل بهتر از گروه ایران تفریحی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا بعد اجتناب کرده اند برد استقلال هم می گویم کدام ممکن است استقلال همچنان بهتر از گروه ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف ممکن است اصلاح نمی شود. استقلال مدت هاست سبک شکست را نچشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی رکورد تیمی را شکست، شخصیت فوتبال اینجا است. دوشنبه عصر تفریحی پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوشی را تماشا کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ گروه فوتبال تفریحی پرنشاطی را به حاضر گذاشتند. هیچ تیمی مثل استقلال در نیم ساعت آخر اینقدر به ما فشار نیاورد. آنها خیلی خوشایند تفریحی کردند با این حال آینده به ما لبخند زد. میدونی در این زمان چه آرزویی دارم؟

چه آرزویی داری؟

همه می دانند کدام ممکن است ممکن است استقلالی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی زیادی به این گروه دارم. استقلال اجتناب کرده اند دوران جوانی به همان اندازه در این زمان گروه مورد کنجکاوی ممکن است بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدای اجتناب کرده اند مسابقاتی کدام ممکن است همراه خود این گروه انجام دادیم، همه وقت استقلال را واقعاً دوست داشتم. امیدوارم استقلالی ها سبک لیگ برتر را بچشند چرا کدام ممکن است آنها صادق قهرمانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هم مثل هواداران دعا می کنم این اتفاق انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفرح رخ دهد.

خواه یا نه ساکت الهامی معتقد است زمانی اولین شرکت کننده نیمکت استقلال {خواهد بود}؟

فرهاد مجیدی در استقلال نتایج خوبی کسب کرده است. نتیجه این شد کدام ممکن است گواردیولا تولید دیگری به استقلال در نظر گرفته شده نمی شود. آبی ها پس اجتناب کرده اند تعدادی از سال همراه خود فرهاد اولین مدعی قهرمانی هستند. او رکوردهای زیادی را به تماس گرفتن استقلال به پرونده رسانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها به این معناست کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند فرهاد مجیدی حمایت شود. در جاری حاضر ریاست استقلال بر عهده نجار به تماس گرفتن مصطفی آگورلو است. او تمام چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوی می خواست برای تحقق استقلال را فراهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد همگام همراه خود مجیدی در نهایت فصل باعث خوشحالی هواداران احتمالاً خواهد بود.

چقدر نیاز دارید همراه خود نساجی به دست آورد جام شوید؟

تمام تلاشم را همراه خود گروه انجام می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تمام پارچه های مازندرانی خونگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسندیده قول می دهم کدام ممکن است به همان اندازه فینال دوم تمام امتحان شده شخصی را بکنیم به همان اندازه این {اتفاق بیفتد}. اکنون به مرحله اول چهارم باقی مانده جام حذفی رسیده ایم. ما نباید ساده عالی نکته را اجتناب کرده اند بازو بدهیم!

چه نکته ای

{در این} مرحله شگفتی های زیادی رخ داد. آلومینیوم اراک پرسپولیس را برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال را اجتناب کرده اند بازو داد، این اتفاقات باید درس بزرگی به ما بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بدانیم کدام ممکن است این اتفاق بالقوه است برای ما بیفتد. ما روی اهدافمان کوتاهی نمی کنیم. ۲ قدم مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق این هستیم کدام ممکن است جام را به مازندرانی ها بدهیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو آخر تعدادی از سال پیش در اعتراض به تفریحی استقلال ۶ ماه اجتناب کرده اند کار محروم شدی، با این حال اعتراض یحیی گل محمدی تنها ۴ مونتاژ محرومیت برایت به در کنار داشت، نظرت {در این} مورد چیست؟

ممکن است {دوست ندارم} با توجه به معلم عکس صحبت کنم. ممکن است نیازی ندارم وارد این امتیازات محیط ای شوم. ممکن است باید روی خودم کار کنم. مدت هاست در اطراف مرز را جاده می کشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودم را مدیریت کنم.