دانشگاه علوم پزشکی: ۴۲ درصد افراد بالای ۵۰ سال دارای فشار خون بالا هستند
مردان ۲۰ ساله در مقایسه با زنان فشار خون بالاتری دارند، اما در ۴۰ سالگی زنان در این زمینه از مردان پیشی می گیرند. به طوری که فشار خون زنان در ۴۰ سالگی را می توان با فشار خون مردان ۶۰ ساله مقایسه کرد. دانشمندان هورمون ها را در این امر دخیل می دانند.