دستگیری مدیر سایت شرط بندی در شهرکرد
با رصد هوشمند فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس، با سایتی مواجه شدند که اپراتور یا گردانندگان آن اقدام به ایجاد بستر شرط بندی آنلاین کرده بودند که با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله پرونده ای تشکیل و در دستور کار پلیس قرار گرفت.