دغدغه‌های خواننده پاپ برای فلسطین/ بعضی وقت‌ها دلم می‌سوزد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


محسن توسلی خواننده موسیقی پاپ کشورمان کدام ممکن است طی سال‌های جدیدترین در ساخت آثار موسیقایی مرتبط همراه خود مضامین انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین ورزش‌های متعددی را انجام داده در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر دلیل داد: علیرغم اینکه برخی اجتناب کرده اند مردمان در نظر گرفته شده می‌کنند خشمگین نگه از گرفتن روز قدس برای گفتن حفاظت اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین در تمام دنیا همراه خود راهپیمایی، ساخت تک لحن، ساخت فیلم سینمایی، برگزاری نمایشگاه عکس، اقدامات حمایت‌گرانه ورزشکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال این اقدامات شاید خیلی تأثیرگذار نباشد ولی خواهید کرد مثبت باشید چنین کارهایی اتفاقاً فوق العاده هم تأثیر گذار است. من می خواهم عالی الگوی برای شما ممکن است مثال می‌زنم کدام ممکن است بدانید چنین اتفاقاتی چه تأثیرات مهمی می‌تواند داشته باشد.

وی افزود: ملت سودان جنوبی کدام ممکن است سرچشمه رود نیل در آنجا قرار دارد، یکی اجتناب کرده اند کشورهای نفت خیز قاره آفریقاست، با این حال طی سال‌ها ملت آمریکا همراه خود مدیریت اسرائیل سودآور شد همراه خود حضور در آنجا شرایطی را باعث کدام ممکن است این ملت نتواند به پیشرفت اجباری برسد. به عبارتی می‌توان اظهار داشت تمام دارایی ها این ملت توسط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل دوشیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد اگر الان به آمارهای جهانی نگاهی بیندازید می‌بینید کدام ممکن است این ملت در بخش شاخص‌های سلامت جزو بدترین هاست. چرا این {اتفاق افتاد}؟ چون مردمان دنیا حمایتی اجتناب کرده اند مردمان این ملت نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت اقدامات آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل {در این} ۲ ملت سکوت کردند. طبیعتاً {در این} مجال بود کدام ممکن است شرایط به گونه‌ای طراحی شد کدام ممکن است همراه خود انتخابات تشریفاتی کار سودان یکسره شد.

این خواننده خاص کرد: به اعتقاد من می خواهم راهپیمایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام ورزش‌های اجتماعی زیبایی شناختی کدام ممکن است هنرمندان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران معروف دنیا برای حمایت اجتناب کرده اند مردمان فلسطین انجام می‌دهند باعث بیداری مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا نبودن آنها به ماجرای فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف احتمالاً وجود خواهد داشت. در جاری حاضر سرانه بودجه رژیم صهیونیستی برای هر نفر در سال به گونه‌ای است کدام ممکن است ملت آمریکا به ازای هر نفر به آنها بودجه می‌دهد. یعنی خواهید کرد ببینید چه کمیت مالی به صورت مستقیم به آنها تزریق می‌شود. شرایطی کدام ممکن است در قالب‌های مختلف تولید دیگری به تعیین کنید مایل هم صورت می‌گیرد. اگرچه به فضل خداوند آنها در زمینه قدس کدام ممکن است نمی‌توانند پیشرفتی کنند چرا کدام ممکن است وقتی عالی قدم به ورودی می‌توسعه، بعد اجتناب کرده اند مدتی ۲ قدم عقب تر می‌آیند.

دغدغه‌های خواننده پاپ برای فلسطین/ بعضی وقت‌ها دلم می‌سوزد

این خواننده اظهار داشت: همه این اتفاقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی‌هایی کدام ممکن است پایین اسرائیل صورت می‌گیرد به پشتوانه همین ورزش‌های زیبایی شناختی، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای است کدام ممکن است در تمام دنیا انجام می‌شود. خواهید کرد بینید کدام ممکن است کودک نوپا‌ترین حرکت رژیم صهیونیستی همراه خود پاسخ پرخطر متعدد اجتناب کرده اند مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمسلمانان جهان مواجه می‌شود. واقعاً دشواری جالبی است از افرادی که اجتناب کرده اند سال ۱۹۴۸ در مقابله اسرائیل از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت را تحریک کردن کردند، اجتناب کرده اند دنیا رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید اگر هر اتفاق عکس بود، این نابودی اجتناب کرده اند یادآوری‌ها گذشت بود. با این حال مردمان مسلمان دنیا در امتداد طرف هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران به این دشواری پرداختند کدام ممکن است باعث شد تمامی این شرایط ادامه دارد بعد اجتناب کرده اند تحویل داد هفتاد سال به ورطه فراموشی سپرده نشود. خواهید کرد می‌بینید وقتی گیمرها کارکنان سراسری فوتبال الجزایر می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چفیه فلسطینی در اول عالی مسابقه عکس می‌گیرند، وقتی باشگاهی قهرمان می‌شود پرچم ملت فلسطین را به اهتزاز در می‌آورد هر دو وقتی گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کارکنان‌های سطح عالی اتحادیه اروپا می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مردمان فلسطین حمایت می‌کنند {به خودی خود} اتفاقات غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذاری است. حتی من می خواهم گاهی دلم می‌گیرد خیلی‌ها اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی مسلمان نیستند با این حال می‌آیند کار مناسب زیبایی شناختی انجام می‌دهند با این حال برخی اجتناب کرده اند هنرمندان ما کدام ممکن است {در این} آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش کاملی اجتناب کرده اند مساله فلسطین به آنها داده می‌شود، کار خاصی انجام نمی‌دهند.

توسلی کدام ممکن است طی روزهای قبلی به رویداد فرا رسیدن روز جهانی قدس تک لحن «قدس شریف» را چاپ شده کرده، در بخش عکس اجتناب کرده اند صحبت‌های شخصی تصریح کرد: من می خواهم به سهم شخصی نهایت امتحان شده شخصی را انجام دادم به همان اندازه اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین بخوانم. کما اینکه چندی پیش عالی کار سه زبانه را ساخت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی روزهای جدیدترین هم تک لحن قدس شریف را همراه خود شعر جواد محمد روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب امید رهبران برای چاپ شده کنار هم قرار دادن می‌کنم. من می خواهم معتقدم اینها ورزش‌هایی است کدام ممکن است تمام امتحان شده شخصی را برای بلند شدن عصر جدید ما انجام می‌دهند کدام ممکن است دائم در جاری گوش دادن به آثار موسیقایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند به واسطه این محصولات اجتناب کرده اند آنچه در فلسطین روی می‌دهد آگاه شود.