دوم بازگشت لژیون به ترکیبی قرمزها/ مخالفت همراه خود بازگشت شرکت کننده پرسپولیس پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود خبرساز


به آموزش داده شده است فانئوس،

تقریباً زمانی نیست کدام ممکن است علیرضا بیرانوند برای یادآور فوتبال ایران چراغ بی تجربه آرم ندهد. میل او پرسپولیس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها به این موضوع ردیابی کرده است. بیرانوند در جریان لیگ نوزدهم همراه خود اشتیاق فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار لجام گسیخته راهی فوتبال اروپا شد با این حال حالا بعد اجتناب کرده اند ۲ سال نظرش انصافاً عوض شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شد کدام ممکن است تفریحی در قاره بی تجربه آن چیزی نیست کدام ممکن است در نظر گرفته شده می تدریجی. حتی چندی پیش کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند موقعیت یابی های خبری در تحلیلی مدعی شد کدام ممکن است بیرانوند به فوتبال ایران برنمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیشرفت امتحان شده می تدریجی، علیرضا مودبانه آن را تکذیب کرد. متعاقباً اگر اتفاق خاصی نیفتد، او در شرف بازگشت است.

برگرد، با این حال با بیرون خمیازه کشیدن
روزهایی کدام ممکن است بیرانوند در نظر گرفته شده می کرد سرپوش فوتبال ایران برایش مختصر است، باعث ناراحتی متنوع اجتناب کرده اند گیمرها پرسپولیس شد. او در زمان محمد حسن انصاری شخص، حقوق شخصی را همراه خود اصلاح ای ویژه در قرارداد افزایش داد کدام ممکن است بعداً به حداقل یک موضوع حقوقی آزاردهنده تغییر شد. جدا از این، استاندارد هنری بیرو شدیدتر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوژیدار رادوشوویچ تغییر شد. بیرانوند این اشکال را تحمل نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اعتراض به گزینه ها آن نقطه این کارکنان روی نیمکت خمیازه کشید هر دو در محل ورزش پرسپولیس عصبانی شد. او در نظر گرفته شده کرد کدام ممکن است باید برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین کار را کرد. او ابتدا در آنتورپ بلژیک کرسی را امتحان کرد، سپس به صورت قرضی به بوآویستا در لیگ پرتغال سر خورد، با این حال همین جا هم اوضاع بر وفق مرادش نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت روی نیمکت نشست.

تضمین جام جهانی
امتحان شده علیرضا بیرانوند برای یادآور پرسپولیس با این حال جدای اجتناب کرده اند توضیحات باشگاهی، انگیزه های میهنی هم دارد. بیرانوند به خوبی می‌داند کدام ممکن است جایگاهش در کارکنان سراسری مثل قبلی مشخص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت همراه خود هیچ درجه آمادگی فنی نمی‌توان آن را ملایم کرد. امیر عابدزاده مکان شخصی را از نزدیک شبح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مخلوط کردن بی نظیر رسید. شاید اگر خطا امیر در دیدار مقابل کره جنوبی نبود، همین الان اصولاً اجتناب کرده اند بیرانوند به حضور ملایم در جام جهانی نزدیک می شد. همه اینها آرم می دهد کدام ممکن است پرو باید همراه خود هم تفریحی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در افق باشد به همان اندازه توانایی داشته باشد جایگاه شخصی را در کارکنان سراسری پس بگیرد. مکان بیشتر اجتناب کرده اند پرسپولیس؟ هواداران هم او را می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کادرفنی کارکنان سراسری فشار می آورند به همان اندازه اجتناب کرده اند این دروازه بان حمایت کنند.

آغاز کار همراه خود سوئیچ قرضی؟
در واقع همه این امتیازات در شرایطی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است برانوند همچنان عالی فصل تولید دیگری همراه خود آنتورپ قرارداد دارد با این حال همراه خود ملاحظه به اصرار تجهیزات گلف بلژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار برانوند برای جدایی، به بیشتر احتمال دارد آنتورپ این دروازه بان ایرانی را قرضی خواهد کرد. باقی مانده فصل قرارداد او همراه خود بیرانوند در اختیار سرخپوشان است. متعاقباً بعید به نظر می رسد مانند است در هدف بازگشت علیرضا به فوتبال ایران اشکال خاصی پیش بیاید.

رقبای بیرون
همراه خود شرایط حامد لاک، پرسپولیس برای فصل جدید قطعا عالی دروازه بان تمایل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع میل اول آنها علیرضا بیرانوند است، با این حال اگر به هر دلیلی این بازگشت اجرایی نشود، قرمزها جستجو در امکان های عکس خواهند بود. این پیام نیازمند کدام ممکن است او در پورتیموننسه پرتغال وضعیت مشابهی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیمکت ثابت است، شاید یکی اجتناب کرده اند امکان های بدون شک پرسپولیس باشد. پس اجتناب کرده اند براق شدن رئال علیرضا در جام حذفی مقابل استقلال، شناسایی این دروازه بان نساجی برای یادآور ترکیبی سرخ پوشان مطرح شد. ویژه به ویژه کدام ممکن است حکیم همراه خود ردا درویش، مدیرعامل پرسپولیس دیداری غیرمنتظره داشت. همراه خود این جاری، متنوع اجتناب کرده اند دنبال کنندگان چشم انداز مثبتی نسبت به حداقل یک بازگشت دقیق ندارند.