دو کوهنورد در یخچال یاهرکوه دماوند جان باختند
ساعت ۰۵:۰۰ روز پنجشنبه تیم های عملیاتی عملیات دسترسی را در منطقه “دره یکار” آغاز کردند که با توجه به شیب منطقه حادثه و شرایط نامساعد جوی و همچنین خسارت وارده به یکی از امدادگران کوهستانی بر اثر ریزش سنگ، این عملیات انجام شد. متوقف شد و به دلیل انتقال، یک فروند بالگرد امدادی اعزام شد.