دکتر تغذیه چه باید بکند آیا انوشه از عدم تحمل لاکتوز جلوگیری می کند؟


اکثر مردم شیر کافی دریافت نمی کنند ، که یکی از غنی ترین منابع کلسیم است. متأسفانه برخی از افرادی که می خواهند شیر مصرف کنند نمی توانند ، زیرا نمی توانند قند شیر را به تنهایی هضم کنند. یعنی عدم تحمل لاکتوز دارند. بدن آنها به اندازه کافی لاکتاز تولید نمی کند ، آنزیمی که برای هضم قند شیر مورد استفاده قرار می گیرد. این آنزیم در هنگام تولد بسیار فعال است و با افزایش سن کاهش می یابد. کاهش مصرف شیر پس از دوران کودکی باعث کاهش تولید لاکتاز می شود. بنابراین ، استفاده مداوم از شیر از بدو تولد و ادامه آن در دوره های بعدی زندگی ممکن است از عدم تحمل لاکتوز جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید