دیدارهای استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکان همراه خود حضور تماشاگران برگزار تبدیل می شود
همراه خود تقاضا تجهیزات گلف استقلال برای حضور تماشاگران در ورزشگاه ها، ستاد سراسری نبرد همراه خود کرونا اجتناب کرده اند تایید این موضوع در یکپارچه مسابقات لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام حذفی خبر داد.