دیدار کارگزاران حج با مقام معظم رهبری (عکس)
مقام معظم رهبری روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه در دیدار با مسئولان حج امسال، حج را رکن اصلی زندگی بشر و شامل پیام ها و درس های مهم برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی دانستند و دولت میزبان تاکید کرد.