دیچ پس اجتناب کرده اند ۱۰ سال اجتناب کرده اند برنلی ریختن شد


به آگاه فانئوس،

برنلی در حال حاضر (جمعه) گفتن کرد کدام ممکن است {به دلیل} شکسته نشده نتایج ضعیف، به همکاری شخصی همراه خود شان دیچ بالا می دهد. برنلی سرمربی انگلیس را در حالی ریختن کرد کدام ممکن است او {در این} فصل ۸ تفریحی تولید دیگری در لیگ برتر انجام داد.

دیچ ۵۰ ساله کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۲ هدایت برنلی را برعهده داشت، در ۶ تفریحی جدیدترین شخصی ۵ شکست را متحمل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران برنلی انتخاب گرفتند تغییراتی را به امید محافظت این خدمه در لیگ برتر تحمیل کنند. متعاقباً همکاری برنلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شان دیچ پس اجتناب کرده اند ۹ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۶ روز بالا کشف شد.

سرمربی خدمه سراسری انگلیس کدام ممکن است در دهه قبلی هدایت برنلی را برعهده داشت، ۲ بار در لیگ دسته اول این خدمه را به لیگ برتر رساند. برنلی کدام ممکن است ۲ بار در نیمه بالای جدول همراه خود دایچ به بالا رسید، خوب بار زیر تذکر او به لیگ اروپا رسید، اولین بار پس اجتناب کرده اند ۵۱ سال.

شان دویچ مسن ترین معلم حال لیگ برتر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر اجتناب کرده اند یورگن کلوپ بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند اکتبر ۲۰۱۵ هدایت لیورپول را برعهده داشت.

برنلی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۳۰ تفریحی لیگ برتر ۲۴ امتیاز کسب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در کلاس هجدهم جدول کلاس بندی لیگ برتر قرار دارد، یکشنبه ساعت شب باید در همین رقبا ها در وستهام به میدان برود.

انتهای پیام/