ذوب آهن رکورد جالبی در لیگ برتر انگلیس دارد


به مشاوره فانئوس،

نیروی کار بسکتبال ذوب آهن ساعت شب قبلی همراه خود نتیجه ۶۵ بر ۵۵ سرجان آوران را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سومین پیروزی در نیمه باقی مانده به فینال لیگ برتر انگلیس راه کشف شد.

شاگردان فرزاد کوهیان پس اجتناب کرده اند ۱۱ سال بار تولید دیگری به فینال لیگ برتر رسیدند کدام ممکن است {در این} فصل نیز رکورد جالبی را به تماس گرفتن شخصی گزارش کردند. آنها تاکنون ۲۰ برد متوالی با بیرون شرکت کننده خارجی کسب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تیمی به این رکورد نزدیک نشده است.

حالا ذوب آهن در فینال باید منتظر به دست آورد دوئل اشمیدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان باشد.

انتهای پیام/