رئیسی وارد نیویورک شد
رئیسی پیش از سفر به نیویورک در اجلاس شانگهای در ازبکستان شرکت کرده بود و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از گزارش ارائه شده و مجموعه اقدامات رئیس جمهور در سفر به سمرقند ابراز خرسندی کردند. او در پایان سفر آنها برای نیویورک آرزوی موفقیت کردند.