رئیس سپاه کردستان: دستگیری شورشی که در محل، در خانه وینچستر مسلح بود و ۵ مدل تلفن داشت.
فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان با بیان اینکه با وجود همه ظرفیت ها و توانمندی های مختلف با مشکلات فرهنگی نیز مواجه هستیم، گفت: در تجمعات اخیر سلاح های زیادی از معاندین کشف و یک نفر دستگیر شد. در محل، در خانه وینچستر و ۵ مدل تلفن مسلح بود. او اخبار را به صورت آنلاین برای رسانه های مخالف ارسال می کرد.