رئیس یوفا: تحریم فوتبال روسیه تاسف‌آور است
فوتبالیست‌های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس نباید هدف تحریم‌ها باشند از آنها در کنترل نبرد نیستند.