رجوع کنید به رئیس پلیس: جزئیات گروگانگیری مسلحانه در شمال تهران
سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت: عصر امروز در خیابان آجودانیه ۳ نفر از جمله یک کودک در یک ساختمان مسکونی توسط ۲ متهم مسلح فراری به گروگان گرفته شدند. . گروگان ها حالشان خوب است.