رحمتی هم اجتناب کرده اند الهامی شکایت کرد


به گزارش وانانیوز، 

ساکت الهامی عالی روز پس اجتناب کرده اند دیدار فینال جام حذفی فوتبال در ذکر شد‌وگوی تلفنی همراه خود این سیستم فوتبال برتر، مسائلی را دانستن درباره توسعه انواع سیدمهدی رحمتی به‌عنوان سرمربی خدمه آلومینیوم اراک مطرح کرده بود کدام ممکن است موجب شکایت رحمتی اجتناب کرده اند سرمربی نساجی شد.

الهامی در بخشی اجتناب کرده اند صحبت‌های شخصی گفت: ای‌کاش سیاسیون دخالت نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارند مربیان را شخصیِ مدیران مسئله انواع کنند. ۹ کدام ممکن است ساعت شب عالی معلم انواع بشود، با این حال عالی عده همراه خود عالی امضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تلفن بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی شوند. ۹ کدام ممکن است عالی عضو هیئت مدیره ۱.۵ ماه پیش بنشیند همراه خود عالی معلم، برای اینکه زیرآب عالی معلم را بزنند. ای کاش سیاسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی عده {در خانه}‌های شخصی بنشینند به همان اندازه فوتبال به حقدار برسد. صمد مرفاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکبر پورموسوی می‌توانند گواه صحبت‌های ممکن است باشند.

این اظهارات الهامی موجب شد به همان اندازه مهدی رحمتی به‌صورت خصوصی، در نامه‌ای مجزا به گروه لیگ کدام ممکن است رونوشت آن برای کمیته‌های انضباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق فدراسیون فوتبال کشتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز عالی شکایت خصوصی در دادسرا، اجتناب کرده اند سرمربی نساجی مازندران شکایت تنبل.

تجهیزات گلف آلومینیوم پیش اجتناب کرده اند این، سه شکایت اجتناب کرده اند سرمربی نساجی در فدراسیون فوتبال مطرح کرده بود.

 

 

انتهای پیام/