رضایت کشاورزان از قیمت اعلامی گندم توسط دولت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در برنامه جدول این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رئیس بنیاد ملی گندم کاران در شورای قیمت گذاری گندم نیز عضویت دارد، گفت: خوشبختانه حرکت شورای اسلامی شهر مبنی بر اتخاذ سیاست های حمایتی به پیشنهاد شورای قیمت گذاری از دست کشاورزان رها شد. رایگان برای قیمت گذاری محصولات خود و از سال گذشته و امسال قیمت به موقع تعیین شد.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: ما در باره قیمت گندم با توجه به چهار شاخص اصلی که در شورای قیمت بررسی کردیم، قیمتی بر اساس ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به اضافه ۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم حمایت گیاهی است، خوشبختانه قیمت مناسبی دارد و مورد رضایت سازمان هاست. کشاورزی و کشاورزان گندم کار می کنند.

وی افزود: جایزه جهانی فعلا متعادل است منجر شده است رضایت کشاورزان را داده است، ما مانند سال گذشته یک شرط خواهیم داشت که در صورت ایجاد شرایط خاص، دولت، استورتینگ و شورای قیمت چنین کنند. تجدید نظر هم انجام بده

رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: سال گذشته قیمت گندم را ۷۵۰۰ تومان تصویب کرده بودیم و با توجه به بحران جنگ روسیه و اوکراین، شرایط بد اقتصادی دنیا، کاهش قیمت در مورد میزان غلات و التهاب بازار غلات در جهان، شورای قیمت در قیمت گندم تجدید نظر شد که اقدام بسیار خوبی بود.

وی افزود: خوشبختانه میزان تولید ما و بهتر از آن نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش قیمت داشت که نشان از خوشحالی کشاورزان و حمایت از دولت دارد.