رنگ بنفش اجتناب کرده اند نقشه کرونایی ایران تمیز شد/ تهران همچنان زرد است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر مقدمه ادعا وسط روابط نهایی وزارت بهداشت، به همان اندازه هفته قبلی ۲ شهر ملت در وضعیت بنفش قرار داشتند. علاوه بر این، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شهرستان در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی بودند.

طبق گزارش وزارت بهداشت کدام ممکن است درمورد {به روز} جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ می‌شود، وضعیت رنگ بندی شهرهای کرونایی به این تعیین کنید در آمده است کدام ممکن است در جاری حاضر، ۳۳ شهر نارنجی، ۳۲۱ شهر زرد رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴ شهر آبی هستند.

شهر تهران نیز همچنان در وضعیت زرد قرار دارد.