رهن مونتاژ مسکن به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش کشف شد
مدیرعامل موسسه مالی مسکن اظهار داشت: در چارچوب پوشش‌های اعتباری سال جاری در بخش مسکن و ساختمان، سازندگان، تعداد زیادی‌سازان و نمایندگی‌های ساختمانی می‌توانند اجتناب کرده اند تسهیلات در سقف‌های مختلف برای مونتاژ مسکن استفاده کنند.