رهگیر قابل حمل ضد پهپاد Skype Viper EDM4S-UA توسط دست نیروهای اوکراینی (عکس)
این پهپاد برای اولین بار در نمایشگاه SCTE لندن ۲۰۱۹ در سال ۲۰۱۹ در دسترس بودن شد، وزن آن ۵.۵ کیلوگرم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتری آن همراه خود هر بار هزینه ممکن است کانال های ارتباطی پهپادها را به مدت ۳۵ دقیقه از به طور منظم مختل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردی بین ۳ به همان اندازه ۵ کیلومتر داشته باشد. ادعا شده است.