روایت خبرنگار فارس از جلسه اعتراضی در ایلام


به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، پس از اعلام و انتشار فراخوان اعتراضی به بهانه درگذشت مهسا امینی در ایلام، عصر امروز تجمع اعتراضی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری در اطراف میدان ۲۲ بهمن و چهارراه سعدی شهر ایلام تشکیل شد. . .

در میان مجموعه داران، زنان و مردانی بودند که شعارهای ساختارشکنانه سر می دادند.

در این تجمع با حضور نیروهای انتظامی هیچ گونه خسارتی به اموال عمومی وارد نشد.

پس از هشدارهای مکرر، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده کرد.

در حال حاضر وضعیت شهر ایلام عادی و آرام گزارش شده است.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید