روسیه نسبت به تحریک کردن «مبارزه جهانی سوم» هشدار داد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند گاردین، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه در سخنانی در ترکیبی خبرنگاران گفتن کرد کدام ممکن است مذاکرات صلح روسیه همراه خود اوکراین شکسته نشده می تواند داشته باشد، با این حال خطر دقیق، بروز مبارزه جهانی سوم است.

وزیر امور خارجه روسیه در حالی نسبت به بروز مبارزه جهانی سوم هشدار داده کدام ممکن است اجتناب کرده اند رویکرد رئیس جمهور اوکراین در قبال مذاکرات صلح انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را به تظاهر به مذاکره متهم کرد.

لاوروف در عین جاری افزوده است کدام ممکن است ما به مذاکره همراه خود تیمی کدام ممکن است زلنسکی به تصویر اجتناب کرده اند اوکراین فرستاده است شکسته نشده می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تصمیم‌ها شکسته نشده می تواند داشته باشد.

وزیرخارجه روسیه علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است مثبت است همه عامل همراه خود امضای منصفانه هماهنگی به نوک می‌رسد، با این حال پارامترهای این هماهنگی همراه خود وضعیت جنگی کدام ممکن است رخ داده است، خاص می تواند.

لاوروف در سخنان شخصی علاوه بر این باردیگر در طولانی مدت تاکید کرد کدام ممکن است خطر منصفانه مبارزه جهانی دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر انتقادی است، نمی‌توان این خطر را بازو کم گرفت.