رونمایی از هواپیمای ۴ نفره ایرانی را با حضور رئیسی ببینید
در بازدید رئیس نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، فردی که هواپیمای ۴ نفره شخصی ساخت، گفت: قیمت ملخ هواپیمای خارجی ۱۵۰ میلیون است اما من برای هواپیمای خودم ملخ ۳۰ میلیونی ساختم و ما با همسرم پرواز کردیم، اما دو سال است که کسی آن را از من نخریده است. رئیسی گفت: همین که با خانواده آماده سوار شدن به هواپیما بهترین آزمایش است. منبع: خبرفوری