رژیم محلی | رژیم فعلی با دستگاه


رژیم غذایی محلی

رژیم غذایی محلی

رژیم غذایی محلی

یکی از روش های آموزشی استفاده از روش رژیم محلی است که با کمک دستگاه های خاصی مانند RF و coitus انجام می شود که با توجه به شرایط فرد می توان از هر دو روش همزمان با برنامه های رژیم استفاده کرد.

برخی از این دستگاه هایی که توسط متخصصان تغذیه تأیید شده است عبارتند از: رژیم محلی با دستگاه RF و رژیم محلی با دستگاه کویتوس.

بسته به نیاز ، یکی از این روش ها همراه با رژیم غذایی استفاده می شود. این امر نتایج بهتری را به دنبال دارد و کاهش وزن و اندازه را تسریع می کند.

ما همچنین می توانیم با استفاده از روش های لاغری موضعی سلولیت را از بین ببریم. این در واقع یک راه خوب برای از بین بردن سلولیت است.

دیدگاهتان را بنویسید