رکوردشکنی فرودگاه یاسوج | خبرگزاری فارس


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج عنایت‌الله انصاری‌شخص اظهار کرد: فرودگاه یاسوج در سال ۱۴۰۰ همراه خود انجام ۴۸۴ سورتی پرواز، اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش بیش از بیست و دو هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۹ مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش ۱۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۱ کیلوگرم بار رکورد جدیدی را برای شخصی به گزارش رساند.

وی تصریح کرد: فرودگاه شهدای یاسوج یکی اجتناب کرده اند ۵ فرودگاه ملت است کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند انبساط ۱۰۰ درصدی در هر سه شاخص پرواز- مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار برخوردار شده است.

سرپرست فرودگاه یاسوج اظهار امیدواری کرد: همراه خود عنایت به تصویب مرز اثیری این فرودگاه در هیات وزیران، همراه خود برقراری پروازهای در سراسر جهان در سال ۱۴۰۱، وضعیت حال را مجدد بهبود دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد بسزایی را در انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد جهان داشته باشیم.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید