زاکانی: ابر اپلیکیشن بار کلی در تهران سازماندهی تبدیل می شود


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، علی رضا زاکانی شهردار تهران در حال حاضر در صحن شورای شهر ذکر شد: حدود ۸۰ هزار تاکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ون در پایتخت برای جابجایی مسافران داریم با این حال ۲۰ سهم این مجموعه است. به سبک قدیمی است. به عبارت تولید دیگری در خدمت افراد شهر نیست.”

وی افزود: علاوه بر این حدود ۲۰۰۰ تجهیزات اتوبوس در بخش اتوبوسرانی ورزش می کنند، این در حالی است کدام ممکن است برای پایتخت به ۶۰۰۰ به همان اندازه ۷۰۰۰ اتوبوس به اضافه ۱۵۰۰ تجهیزات مترو کدام ممکن است متعدد از آنها بی رنگ است خواستن داریم.

شهردار تهران همراه خود ردیابی به اینکه ۴ واگن مترو در سیل معروف تهران در بازتاب آسیب دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} نشت آب در مترو از ریل خارج شدند، ذکر شد: در جاری حاضر ۱۱۲ واگن غیرقابل استفاده هستند.

زاکانی در یکپارچه همراه خود ردیابی به اینکه سود قطعی شهرداری تهران برخورداری از مترو، اتوبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکسی است، ذکر شد: می‌توانیم سیستم حاضر شرکت ها را در حمل‌ونقل کلی ترکیب کنیم، به همین دلیل در ماه بلند مدت عالی این سیستم استفاده شده برتر در بخش حمل‌ونقل کلی خواهیم داشت. بار.”

وی تصریح کرد: با استفاده از این اپلیکیشن برتر کدام ممکن است در بخش بار است، تداوم بازدید تحمیل تبدیل می شود.

شهردار تهران ذکر شد: اگر اقدامات بیشتر مبتنی بر اطلاعات باشد، شهر ممکن است متحول شود، معتقدم ما به سازمانی خواستن داریم کدام ممکن است ارتباط برقرار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات را تحمیل تنبل به همان اندازه ساکنان از بار یکپارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بهره مند شوند.

آنظر پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید