زیرزمینی برای ۲ مدافع جنجالی پرسپولیس! + عکس


به مشاوره فانئوس،

مهمت حسین کنیززادگان در لیگ یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل ۹۰-۹۱ برای کارکنان فوتبال پرسپولیس تفریحی کرد.

پس از آن این مدافع سراسری پوش بار تولید دیگری به تجهیزات گلف پرسپولیس بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار دوران موفقی را {در این} کارکنان پایین اوج گذاشت به همان اندازه راهی لیگ قطر شود. شیث رضایی در فصل یازدهم نیز یکی تولید دیگری از مدافعانی بود کدام ممکن است بلوز صورتی بر تن داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان مهره های کلیدی پرسپولیس بود، این بدنه عجیب و غریب نمایی از آن ۲ ستاره جنجالی صورتی است کدام ممکن است هرکدام همراه خود حواشی متفاوتی در کنار هستند.

زیرزمینی برای دو مدافع جنجالی پرسپولیس!  / تصویر