سازمان ملل: میلیون‌ها تن غلات در بنادر اوکراین غیرقابل دسترس شده است
اوکراین صادرکننده مهم غلاتی چون گندم و ذرت است که به ترتیب ۱۲ و ۱۷ درصد از عرضه جهانی این محصولات را به خود اختصاص می‌دهد.