ساعت پایین در یزد | فارس نیوز


قالب ساعت پایین امسال در شهر میراث جهانی یزد اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ به همان اندازه ۲۱:۳۰ روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه در میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه تاریخی امیر چقماق برگزار شد.

ابوالفضل محمد

۰۹۰:۲۹

۱۴۰۱-۱-۷۴


http://fna.ir/1o5n6v