سایه، هوشنگ ابتهاج (عکس)هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه، شاعر نامدار ایرانی، بامداد چهارشنبه ۲۸ مرداد در شهر کلن آلمان درگذشت. ابتهاج که متولد ۱۳۰۶ رشت است در ۱۹ سالگی اولین مجموعه شعر خود را با نام «نخستین ترانه ها» منتشر کرد و این شاعر در دوره هایی از زندگی با برخی محافل سیاسی و فکری نیز ارتباط داشت که به زندان افتاد. «سراب»، «سیامشق»، «تا صبح شب یلدا»، «یادگار خون سرو» و «تاسیان» از جمله آثار اوست.