سخنگوی وزارت امور خارجه: تضمین منافع اقتصادی برجام برای جمهوری اسلامی را می خواهیم
کنعانی: در حال حاضر مذاکرات کامل شده و جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق است. مشروط بر اینکه طرف مقابل به تعهدات ملت پایبند باشد و حقوق در چارچوب برجام به ویژه در خصوص تحریم هایی که در قالب قطعنامه های شورای امنیت و اقدامات یکجانبه ملت ایران علیه ملت ایران اعمال شده است، تامین شود. ایالات متحده.