سرعت مونتاژ مسکن نباید بر استاندارد تاثیر بگذارد


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار همراه خود مدیران ارشد نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی، این نهاد را برخاسته اجتناب کرده اند وصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولادت امام (ره) دانست. خمینی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی ذکر شد: این نهاد مهم همراه خود مجموعه ای اجتناب کرده اند نیروهای انقلابی، جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی کدام ممکن است مأموریت آن ها برای تامین مهمترین نیازهای مستضعفان، جدا از بخش مسکن، منشأ متنوع {بوده است}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات در زمینه راهسازی در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی شهرها کارنامه چشمگیری اجتناب کرده اند شخصی در مقابل گذاشت.

الرئیسی روحیه انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی را اجتناب کرده اند مشخصه های اساسی مدیریت در نهاد مسکن برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: همین روحیه باید در تمامی سطوح این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکردهای این نهاد شکسته نشده داشته باشد.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به خواستن سالانه ملت به ۱ میلیون واحد مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم جبران عقب ماندگی های زودتر {در این} زمینه، بر تسریع در مونتاژ مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه دیر یا زود مسکن به نامزدها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در واقع موضوع سرعت باید در کار باشد باعث نادیده تکل دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن نشوید. مسئولیت خواهید کرد اینجا است کدام ممکن است آن را اختراع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است برسید.

رئیسی همراه خود تاکید بر اهمیت مونتاژ مسکن در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها در راستای تاثیرات سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی بر لزوم ملاحظه به مانترا امسال {در این} زمینه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن موتور سیکلت محرکه زیر مونتاژ. علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان متنوع اجتناب کرده اند بلایای خالص قابل مقایسه با سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله در ملت، تاب آوری باید شناخته شده به عنوان خوب دستور مهم مورد ملاحظه قرار گیرد.

آیت الله رئیسی اجتناب کرده اند شرکت ها فراوان نمایندگی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نهادهای انقلابی در حوادث خالص تقدیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جاری حاضر سالانه خوب میلیون واحد بر مقدمه قوانین حاضر تبدیل می شود.

رئیس جمهور بر عملکرد مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپناه مثبت در جلوگیری اجتناب کرده اند مهاجرت روستاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشینی در شهرها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تامین مسکن در امتداد طرف حاضر تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب محصولات کشاورزان ممکن است مسکن روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایحتاج آن را نجات دهد.

رئیسی بر لزوم مونتاژ مسکن بودجه قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همه نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگان های پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در بخش مسکن باید ورود بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده مردمان به طور قابل توجهی اشخاص حقیقی نیازمند را به مسکن فراهم کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید